Σκοποί του συλλόγου

Οι σκοποί του Σωματείου είναι:

1. Το Σωματείο ασχολείται με τον άνθρωπο, με την ασφάλεια του μέσα στην κοινωνία, τις ανάγκες του και την θέση του στην ζωή, μέσα στο πλαίσιο συστήματος αξιών και πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ελληνικής κοινωνίας που ζει, σε συνάρτηση με τους προσωπικούς του στόχους, τις προσδοκίες, τις ελευθερίες του, την φιλοσοφία, τα πρότυπα και τις ανησυχίες του. Επικεντρώνεται στην ατομική ασφάλεια  του πολίτη αλλά και την ομαδική ασφάλεια του συνόλου των πολιτών και  της κοινωνίας στις όποιες εκφάνσεις της καθημερινότητας, σύμφωνα με το σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.

2.  Η δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες μέσα από την δράση των μελών του συλλόγου και κατ΄ επέκταση μέσα από την στοχευμένη πληροφορία από τους πολίτες για την αποφυγή επικίνδυνων καταστάσεων και σημείων για την ανθρώπινη ζωή. Η ασφάλεια και προστασία της ζωής των πολιτών, της περιουσίας των πολιτών και του Κράτους κατά των κινδύνων του πυρός, των πλημυρών και των κάθε είδους φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών.

3. Η Πρόληψη κάθε μορφής επικινδυνότητας που απειλεί έμμεσα ή άμεσα την σωματική ακεραιότητα και την ανθρώπινη ζωή. Η ανάδειξη, προβολή και αντιμετώπιση κάθε μορφής επικινδυνότητας για την ανθρώπινη ζωή, όπως αλόγιστη χρήση όπλων προς χάριν παραδοσιακών εθίμων, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, μπαλκόνια εντός και εκτός αστικής ζώνης ετοιμόρροπα, κατολίσθηση βράχων επί του οδικού δικτύου, επικίνδυνα κλαδιά δέντρων παράπλευρα της εθνικής οδού, παρεμπόδιση ορατότητας για την ασφαλή οδήγηση με φυσικά ή τεχνητά εμπόδια, υποσκαμμένο ή βρεγμένο έδαφος (θερινούς μήνες) επί του οδικού δικτύου, υπερχειλισμένα ποτάμια, απουσία ειδικής μπάρας παραπλεύρως του οδικού δικτύου με γκρεμνά, απουσία διαχωριστικού διαζώματος, φθαρμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος σε δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους και οτιδήποτε σχετίζεται με απειλή κατά της ανθρώπινης ζωής και δεν αναφέρεται παραπάνω.

4. Η ανάπτυξη του πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας και η σύσφιξη των δεσμών μεταξύ των πολιτών, Ελλήνων και μη.

5. Η διαφώτιση και ενημέρωση των αρμοδίων Αρχών και φορέων και γενικότερα της κοινής γνώμης για τους πιθανούς κινδύνους στην καθημερινή κίνηση των πολιτών στην κοινωνία. Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης για την προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας και η εμπέδωση στο κοινό της αγάπης για τη φύση και τον αθλητισμό. Η μεταλαμπάδευση της  ελληνικής ιστορίας αλλά και του κρητικού πολιτισμού.

6. Η οργάνωση εκδηλώσεων, συνδιαλέξεων, σεμιναρίων και δράσεων για την ανάδειξη της φιλοσοφίας πέρι σωστής χρήσης των υλικών και άυλων μέσων τόσο για την εξυπηρέτηση των αναγκών της καθημερινότητας όσο και για την δημιουργία ενός απόλυτα προστατευμένου περιβάλλοντος κατανόησης και λειτουργικότητας πάντα στο πλαίσιο της ασφάλειας και της υγιούς συνύπαρξης.

7. Η ανάπτυξη πνεύματος κοινωνικής αλληλεγγύης, συνεργασίας, ομοψυχίας και σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των μελών και των ατόμων της ευρύτερης περιοχής, απαλλαγμένης κάθε είδους κομματισμού, φανατισμού, διχόνοιας, κριτικής, ρατσισμού, σωβινισμού, ιδιοτέλειας και άλλων ενεργειών, συμπεριφορών και δράσεων ικανών να διασύρουν το Σωματείο και να οδηγήσουν αυτό σε συρρίκνωση, αφάνεια.

8. Η προαγωγή του κοινωνικού, οικονομικού, πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών του Σωματείου και των ατόμων που ασχολείται. Η προβολή και ανάδειξη της ανάγκης για αφύπνιση και εγρήγορση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στην ασφάλεια γενικότερα και ειδικότερα  στην αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής της ανθρώπινης σωματικής ακεραιότητας.

9. Η διάσωση, διατήρηση και εξέλιξη των στοιχείων της πρόληψης  ολόκληρης της περιοχής της Κρήτης αλλά και κάθε περιοχής του τόπου μας. Η πολιτιστική, πνευματική, κοινωνική και περιβαλλοντολογική ανάπτυξη και εξέλιξη.

10. Η διαρκής μέριμνα και η λήψη πρωτοβουλιών για την βελτίωση της καθαριότητας, της υγιεινής, του φυσικού περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος, η περιβαλλοντολογική αξιοποίηση όλων των κοινόχρηστων χώρων και πάρκων παράλληλα με την ανάδειξη της φυσιογνωμίας της λειτουργικότητας και ιδιαίτερα της ασφαλούς χρήσης αυτών. Η σταθερή επιδίωξη βελτίωσης της ποιότητας ζωής, της ευρύτερης αισθητικής καλλιέργειας και ανάπτυξης της οικολογικής συνείδησης στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Η φροντίδα για την καλλιέργεια, την ανάπτυξη και την προβολή σύγχρονων μορφών αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.

11. Η συνεχής βελτίωση του πνευματικού επιπέδου των ατόμων και η επωφελής αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου αυτών και ιδιαίτερα των νέων.

12. Η ανάπτυξη συνεργασίας μέσα σε πνεύμα αλληλεγγύης, ομοψυχίας και συναδέλφωσης με Πολιτιστικούς Φορείς και άλλα Σωματεία, με Οργανισμούς κρατικούς και διεθνείς, ιδιωτικούς και δημόσιους, με ομάδες πολιτών και με επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού και της πολιτικής προστασίας, όταν διαθέτουν παρόμοιους με το παρόν στόχους μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες, κατάλληλες να λειτουργούν και με την μορφή δικτύου, πάντα με όρους ισοτιμίας, αυτοτέλειας, αυτονομίας και δημοκρατικής διαδικασίας.

13. Η επιστημονική και συμβουλευτική στήριξη των μελών του Σωματείου από εξειδικευμένα άτομα, ομάδες ή φορείς για την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει για την επίτευξη των στόχων που αναφέρονται στο παρόν, καθώς και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν μεμονωμένα μέλη ή ομάδες.

14. Η καλλιέργεια κλίματος συγκρητισμού με όλους τους ευαισθητοποιημένους πολίτες και Φορείς της Κρήτης, για την προώθηση και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού, της σύσφιξης των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων του νησιού, φορέων, σωματείων στα πλαίσια του ενιαίου Ελληνικού πολιτισμού.

15. Η εκπόνηση, διαχείριση, υλοποίηση, αξιολόγηση τοπικών, περιφερειακών, Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και Πρωτοβουλιών, για λογαριασμό του Σωματείου, σε σχέση με την ευρεία έννοια της πολιτιστικής – πνευματικής – κοινωνικής – περιβαλλοντικής – επιμορφωτικής αναβάθμισης και την προστασία της ζωής των ατόμων καθώς επίσης την αξιοποίηση όλων των δυνατών χρηματοδοτήσεων, και επιχορηγήσεων στο Σωματείο, προς αυτήν την κατεύθυνση.  Η συντήρηση, η ανακατασκευή, η αναστύλωση ή η επισκευή ιστορικών ή σημαντικών κτιρίων.

16. Η ώθηση στη διαμόρφωση ενιαίας και εφαρμόσιμης πολιτιστικής πολιτικής όλων των Σωματείων και αρμοδίων φορέων των Δήμων, των Νομών, της Κρήτης και της Χώρας γενικότερα, που θα λαμβάνει υπόψη της τα ιδιαίτερα γεωγραφικά, οικονομικά, πολιτιστικά, ιστορικά και περιβαλλοντολογικά χαρακτηριστικά των τοπικών κοινωνιών και θα αξιοποιεί όλο το τοπικό δυναμικό των φορέων και των ατόμων που τα αποτελούν για την πρόληψη και προστασία του ανθρώπου σε κάθε τομέα.

17. Η συστηματική επαφή, στήριξη και στενή συνεργασία καθώς και αξιοποίηση των εμπειριών των απόδημων Κρητών, Ελλήνων και των σωματείων τους και των οργανώσεών τους, στα πλαίσια των σκοπών του παρόντος Σωματείου.

18. Η ανάπτυξη, αξιοποίηση και ανάδειξη των πνευματικών, καλλιτεχνικών, επιστημονικών και λοιπών δυνάμεων. Η ηθική και υλική στήριξη και ενίσχυση πρωτοβουλιών ατόμων, ομάδων, Φορέων, θεμάτων που άπτονται της πνευματικής, κοινωνικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής δραστηριότητας, για μια ενιαία, αδιάσπαστη, κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή των ατόμων. Η επιβράβευση Μελών του Σωματείου, αλλά και Φίλων του Σωματείου, λόγω της προσφοράς τους στην πολιτιστική – πνευματική –κοινωνική – περιβαλλοντική – εκπαιδευτική και οικονομική αναβάθμιση.

19. Η συνεχής μελέτη, μέριμνα, έρευνα, δημοσιοποίηση, προβολή και διεκδίκηση όλων των αναγκών και των προβλημάτων, σε έργα υποδομής, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλων συναρμόδιων Φορέων, τέτοια που προσδίδουν μία πραγματική και ουσιαστική αναπτυξιακή πορεία ολόκληρου του τόπου σε όλους τους τομείς ανάπτυξής και ασφάλειας για την ανθρώπινη ζωή. Και συγχρόνως η  πάταξη και καταστολή με όλα τα νόμιμα μέσα της αυθαίρετης δόμησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των άλλων συναρμόδιων φορέων.

20. Η ανάπτυξη και η διάδοση με κάθε πρόσφορο μέσο, των ιδεών της Ελευθερίας, της Δικαιοσύνης, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της αλληλεγγύης, της συλλογικότητας, του εθελοντισμού, της ευγενούς άμιλλας, του αλληλοσεβασμού, του αντί-ρατσισμού, της ξενοφοβίας και της προκατάληψης, με στόχο τη δημιουργία μίας πολυπολιτισμικής ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας και κυρίως ενός Πολιτισμού της Ειρήνης, βασικού αγαθού του Ανθρώπου.

21. Η επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη του Συλλόγου, και συμπαράσταση για τη δίκαιη επίλυση των διαφορών των ατόμων. Η ηθική και υλική συμπαράσταση των ανέργων, των απόρων, των προβληματικών οικογενειών και αναξιοπαθούντων. Η ενθάρρυνση των παιδιών και των νέων να ενασχοληθούν με την πρόληψη την ασφάλεια τον πολιτισμό, την μόρφωση, τις τέχνες, τον αθλητισμό, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα προβλήματα που τους απασχολούν.

22. Συμμετοχή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα και με οποιοδήποτε τρόπο και ιδέα, για μελέτη και υλοποίηση δράσεων, εκπαίδευσης, έρευνας, τεχνολογίας, ανάπτυξης και ψυχαγωγίας. Σεμινάρια ομιλίες διαλέξεις για άτομα, για παιδιά, ενήλικες και άτομα ΑΜΕΑ σε θέματα προσωπικής ασφάλειας, ανάπτυξης, ψυχολογίας, ιατρικής και εναλλακτικής ιατρικής, διαχείριση ανθρωπινού δυναμικού αυτό-βελτίωση και αυτογνωσία. Σεμινάρια θεωρητικά και βιωματικά, ομιλίες, διαδικτυακές διαλέξεις, εργαστήρια, σε θέματα που αφορούν τις φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, τις επιστήμες γης και ζωής.

23. Χαρτογράφηση περιοχών με ιστορικό, αρχιτεκτονικό και τουριστικό ενδιαφέρον. Πολεοδομικός σχεδιασμός και ανάπλαση Αστικού και φυσικού τοπίου. Μελέτες σχεδιασμός και κατασκευές σε εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον υποβαθμισμένων περιοχών, με ιστορικό, τουριστικό, ψυχαγωγικό και εμπορικό ενδιαφέρον. Ακόμα   θεματικών πάρκων, μουσείων, χώρων διαμονής, εστίασης, ψυχαγωγίας, παιδικών σταθμών σχολείων, θεραπευτηρίων κλπ. Σχεδιασμός εκθεσιακών κέντρων, περιπτέρων προβολής προϊόντων ασφάλειας, σε εργασιακούς και επαγγελματικούς χώρους καταστήματα, χώρους ψυχαγωγίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και διεθνώς.  

24. Διοργάνωση εκδηλώσεων θεματικών, επετειακών, λαογραφικών, μορφωτικών. Φεστιβάλ και μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις παραδοσιακής, ελληνικής και παγκόσμιας σύγχρονης έκφρασης στην Ελλάδα και διεθνώς. Μουσική, θέατρο, ντοκιμαντέρ κινηματογράφος, φωτογραφία, εικαστικά ομάδες και εκπαίδευση στην Ελλάδα και διεθνώς. Διαφήμιση, γραφικές τέχνες, γραφιστική, επικοινωνία με έντυπα, αφίσες, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο και κάθε μέσο προβολής των θεμάτων που θέλει να προβάλει το σωματείο.

Όλοι οι ως άνω σκοποί επιδιώκονται μέσα στα νόμιμα ελληνικά και Ευρωπαϊκά πλαίσια, στα πλαίσια διακρατικών συνεργασιών, είτε απευθείας με το Σωματείο, είτε μέσω της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων Φορέων του Δημόσιου ή διεθνών, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα καθώς και Αναπτυξιακών Οργανισμών Ελληνικών, Ευρωπαϊκών Δημόσιων ή και ιδιωτών.