Δράσεις – Media

Παρουσία στα ΜΜΕ
Βοήθεια & Αλληλεγγύη
Παρεμβάσεις

Τροχαία δυστυχήματα

Βοήθεια και αλληλεγγύη

Ευαισθητοποίηση πολιτών

Ετοιμόρροπα κτίρια

Κρυμμένες πινακίδες

1

Αδέσποτα

1

Ιρλανδικές διαβάσεις

1

Κατεστραμμένο οδόστρωμα

1

Βράχια και κλαδιά στο οδόστρωμα

Άσκοποι πυροβολισμοί

1

Οτιδήποτε απειλεί την ανθρώπινη ζωή