Μέσα που χρησιμοποιεί

Οι σκοποί του σωματείου επιτυγχάνονται και πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο και ειδικότερα:

1. Άμεση και αδιάλειπτη συνεργασία και επικοινωνία με τα μέλη του συλλόγου, τους πολίτες που εθελοντικά θα  συνδράμουν στην όποια προσπάθεια για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. Καταγραφή, αξιολόγηση και αρχειοθέτηση των σημείων εκείνων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για την ανθρώπινη ζωή και ακεραιότητα.

2. Με τις παρεμβάσεις του σωματείου (αναφορές, υπομνήματα, εισηγήσεις) προς τις αρμόδιες νομοθετικές, εκτελεστικές, διοικητικές και δικαστικές αρχές για θέματα που αφορούν την πρόληψη – προστασία του ατόμου και κοινωνικού συνόλου και των μελών του. Διαρκής επικοινωνία και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς κυρίως στον τομέα της πρόληψης και της ασφάλειας (Περιφέρεια, Δήμοι, Υπηρεσίες Προστασίας του Πολίτη, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Διασώστες κ.τ.λ).

3. Με τη διοργάνωση συγκεντρώσεων, ημερίδων, διαλέξεων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων, πρόσφορων και κατάλληλων για την συνεχή ενημέρωση των μελών του σωματείου, των αρμοδίων αρχών και φορέων και της κοινή γνώμης. Συνέδρια, που αφορούν την πρόληψη-ασφάλεια, τον πολιτισμό, τα γράμματα τις Τέχνες, το περιβάλλον, και λοιπών κοινωνικοπολιτικών θεμάτων ως μοχλός ευαισθητοποίησης για την ασφάλεια και την ανάπτυξη κάθε πολιτιστικής και περιβαλλοντολογικής συνείδησης και εκπαίδευσης.

4. Με την συγκρότηση ομάδων εργασίας και συμβουλευτικών επιτροπών για την συλλογική επεξεργασία των θέσεων του σωματείου για τα προβλήματα των μελών του και του κοινωνικού συνόλου, την προβολή των προβλημάτων αυτών με ανακοινώσεις στον Τύπο, σε ηλεκτρονικά μέσα, επαφές με τη φυσική και πολιτική ηγεσία του τόπου, με πολιτικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής δραστηριότητας στα νόμιμα πλαίσια. Με την συνεργασία και συνεχή επαφή του σωματείου με άλλες πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ενώσεις ή σωματεία εν γένει με όμοιους, κοινούς, συναφείς σκοπούς. Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της σύγχρονης τεχνολογίας και εξέλιξης, την αξιοποίηση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών, ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής και πολυμέσων, για την διεθνή παρουσίαση και προβολή των δραστηριοτήτων του Σωματείου, όλων των Φορέων που λειτουργούν νόμιμα στην Περιοχή, αλλά και ομάδων ή μεμονωμένων ατόμων και των οικογενειών που παρουσιάζουν εξαιρετική πολιτιστική, πνευματική, περιβαλλοντική, κοινωνική ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Με την ίδρυση και λειτουργία νόμιμου ιδιόκτητου Ραδιοφωνικού σταθμού.

5. Με την παροχή κάθε είδους βοήθειας προς τα μέλη του σωματείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν υπό την ιδιότητά τους ως πολίτες και ειδικά με τη δημιουργία ειδικού λογαριασμού αλληλοβοήθειας για την εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών των μελών και των οικογενειών τους, τράπεζας αίματος κλπ.

6. Με την έκδοση βιβλίων, εντύπων, περιοδικών επιμορφωτικού και επιστημονικού περιεχομένου, τη λειτουργία βιβλιοθήκης και εντευκτηρίου, διαλέξεων, κοινωνικών εκδηλώσεων, φιλανθρωπικών δράσεων, την δημιουργία ιστοσελίδας στο διαδίκτυο κλπ.

7. Με την εκπόνηση μελετών και εισηγήσεων επί θεμάτων ασφάλειας, πρόληψης ιστορικών, πολιτικής πολιτιστικών κ.α.

8. Με την σύσταση και λειτουργία ομάδας πρόληψης – ασφάλειας και εκτάκτων αναγκών για την παροχή βοηθείας προς το κοινωνικό σύνολο και τις αρμόδιες Αρχές εφόσον επιτρέπεται με βάση το Σύνταγμα και τους Νόμους του Ελληνικού κράτους.

9. Συναντήσεις, συσκέψεις και συζητήσεις, ομιλίες, διαλέξεις, από καταξιωμένους ειδικούς επιστήμονες, με Φορείς του Δήμου κι όχι μόνο, για επίκαιρα θέματα. Προβολή ποιοτικών κινηματογραφικών ταινιών και ντοκιμαντέρ, συναυλίες όλων των ειδών μουσικής. Παρουσίαση προβολή, ανάδειξη και επιβράβευση, νέων καλλιτεχνών, θεατρικών και μουσικών σχημάτων, ανθρώπων του πνεύματος, των γραμμάτων και όλων των μορφών τέχνης και καλλιτεχνικών τάσεων και ρευμάτων.

10. Στήριξη και παράλληλη οργάνωση κοινωνικών εκδηλώσεων, αγώνων αθλητικών, μουσικής, χορού, τραγουδιού, μαντινάδας, θεάτρου, κινηματογράφου και ντοκιμαντέρ, σκακιού, τάβλι κ.λ.π., με την αθλοθέτηση ανάλογων κινήτρων.  Προώθηση, συνεργασία, πολιτιστικών ανταλλαγών και την συνύπαρξη σε εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή πολιτιστικά δίκτυα με ομοειδή σωματεία. Συνεργασία, επικοινωνία, αλληλοενημέρωση και αδελφοποίηση Φορέων και Σωματείων του εσωτερικού και εξωτερικού, που έχουν τους ίδιους στόχους και σκοπούς. Ιδιαίτερη μέριμνα θα αναληφθεί στον τομέα αυτό, με τους απόδημους. Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία χώρων άθλησης και αναψυχής, για παιδιά και νέους.

11. Εκπόνηση εμπεριστατωμένων επιστημονικών ή άλλων ερευνών και μελετών σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς, Πνευματικά Ιδρύματα, Νομικά ή Φυσικά πρόσωπα, σχετικά με την ασφάλεια, πρόληψη, την βελτίωση της ποιότητα ζωής, τον πολιτισμό.