Ίδρυση του συλλόγου

Ο Σύλλογος Προστασίας Ανθρώπινης Ζωής – «Ανθρώπινη Ασπίδα» ιδρύθηκε στις  1-6-2020 με τις καθόλα νόμιμες διαδικασίες που απορρέουν από το Ελληνικό Σύνταγμα (καταστατικό, ΑΦΜ, αρχαιρεσίες κ.τ.λ.) και με αριθμό διαταγής 40/2020.

Η ιδέα ξεκίνησε στα μέσα του 2018 με πρώτη τυπική εφαρμογή της, σε μια ομάδα επαγγελματιών οδηγών οι οποίοι σε πραγματικό χρόνο, κατέγραφαν σε γνωστή εφαρμογή του διαδικτύου, κάθε είδους προβλήματα που αφορούσαν στην μεταφορά των ξένων επισκεπτών στην Κρήτη.

Αποτέλεσμα της καταγραφής αυτής ήταν και η παράλληλη επίλυση των προβλημάτων αυτών (κλαδιά και βράχια πάνω στο οδόστρωμα, μπλοκαρισμένη οδός, επικίνδυνα ηλεκτροφόρα καλώδια, επικίνδυνα σημεία στο οδόστρωμα κ.α.) σε συνεργασία με τους υπεύθυνους των αρμόδιων τμημάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού.

Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής υπήρξαν εντυπωσιακά με την ιδέα της «Ανθρώπινης Ασπίδας» να έρχεται αβίαστα και αυθόρμητα, από τον εμπνευστή της ομάδας των επαγγελματιών οδηγών, για να φτάσουμε στο σήμερα, να μιλάμε για την ίδρυση του μοναδικού στο είδος του, συλλόγου στην Ελλάδα, ίσως και στην Ευρώπη, με δεδομένο ότι πολλά από τα θέματα που αφορούν τον σύλλογο, δεν απαντώνται στα υπόλοιπα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.