Συμμετοχή των πολιτών

Ο ενεργός ρόλος των πολιτών είναι καθοριστικός στο να έχουμε μια πλήρη εικόνα ανά πάσα στιγμή για τα επικίνδυνα σημεία, σε οτιδήποτε κι αν αφορά αυτό, ενώ ταυτόχρονα με την συμμετοχή τους στις δράσεις μας αποτελούν την κινητήριο δύναμη μας

Στέλνοντας μας φωτογραφίες ή και βίντεο από το εκάστοτε σημείο που είναι άμεσα επικίνδυνο και αφού το αξιολογήσουμε, ξεκινάμε αμέσως τις όποιες επαφές με τις αρμόδιες υπηρεσίες ή και τους ιδιώτες  -σε περίπτωση που δεν μπορούμε να επιληφθούμε άμεσα και με ιδία μέσα- για την άμεση επίλυση τους.

Συνεπώς ο πολίτης, σε περίπτωση που θέλει να απευθυνθεί σε δημόσια υπηρεσία και δεν καταφέρει να επικοινωνήσει το πρόβλημα στους σωστούς φορείς, η Ανθρώπινη Ασπίδα λαμβάνοντας την πληροφορία και αξιολογώντας την, ξεκινάει αμέσως τις όποιες διαδικασίες μέχρι και την επίλυση των θεμάτων στον βαθμό πάντα του δυνατού.  

Στείλτε μας σήμερα, στους τρόπους επικοινωνίας, σε φωτογραφίες ή σε βίντεο με την διεύθυνση του, το σημείο εκείνο που αντικρίζοντας το, το πρώτο πράγμα που σκεφτόσαστε είναι: «Εδώ θα σκοτωθούν άνθρωποι».